Status prawny PDF Drukuj Email

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku jest placówką publiczną, oświatowo – wychowawczą (wychowania pozaszkolnego) i działa na podstawie:

§ Aktu Założycielskiego

§ Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.191)

§ Aktów wykonawczych do w/w ustaw

§ Statutu

 


 


Autor dokumentu:
 Lucyna Lubieńska
Udostępnił: Anna Kitowska(2014-05-18, godz. 14:08)
Modyfikacja: Anna Kitowska (2014-10-12, godz. 12:11)